[:et]“Jäneda põllutöökooli/tehnikumi nostalgianurk”[:]

[:et]

Väljapanek "Jäneda põllutöökooli/tehnikumi nostalgianurk"15.–30. augus­ti­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Jäne­da põllutöökooli/tehnikumi nos­tal­gia­nurk”.

Väl­ja­pa­nek Jäne­da põl­lu­töö­koo­li ja teh­ni­ku­mi aeg­se­test post­kaar­ti­dest, trükis­test ja teis­test esemetest.

[:]