[:et]Õueprojektid = teen ise[:]

[:et]1. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Õue­pro­jek­tid = teen ise”.

Ilmad on ilu­sad ja lau­sa kut­su­vad õue. Paras aeg alus­ta­da õue­pro­jek­ti­de­ga: veran­dad, aia­ma­jad, suve­köö­gid, gril­lid, aia­ra­ja­ti­sed, aia­möö­bel jne. Külas­ta meie väi­ke­st idee­de­riiu­lit ja alus­ta juba täna.[:]