[:et]Pildid raamatust[:]

[:et]1. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Pil­did raa­ma­tu­st”.

27. augus­til tähis­tab raa­ma­tu­ku­jun­da­ja-illust­raa­tor Ülle Meis­ter 70. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Enim on tema poolt illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­id las­te­le. Kõik pil­did on tut­ta­vad, aga kas ka nen­de autor.[:]