[:et]Oma leib on kõige magusam[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Oma leib on kõige magusam"21. märt­sist 28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Oma leib on kõi­ge magu­sam”.

Raamatuväljapanek "Oma leib on kõige magusam"Ees­ti­aeg­sed ret­sep­tid on ela­nud usku­ma­tult visalt, kan­du­des põl­vest põl­ve hoo­li­ma­ta rii­gi­kor­rast või toor­ai­ne nap­pu­sest. Näi­tu­sel on koka­raa­ma­tud, mil­les on nõu­an­deid ja ret­sep­te meie esiemadelt.

[:]