[:et]Eesti sajand teatrilavadel[:]

[:et]

Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel" Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel"20. märt­sist 28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ees­ti sajand teat­ri­la­va­del”.

Ees­ti Eten­dus­asu­tus­te Liidu eest­võt­tel asusid teat­rid vaba­rii­gi sajan­daks sün­ni­päe­vaks kin­gi­tust loo­ma juba 2014. aas­tal, mil otsusta­ti ühes­koos pub­li­ku ette tuua Ees­ti Vaba­rii­gi sajan­di­pik­ku­ne lugu. «Sajan­di lugu» lavas­tab 22 teatrit.

[:]