[:et]Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus[:]

[:et]

Näitus "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus"8.12.2017–30.01.2018 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu kori­do­ris näi­tus “Pagu­las­te ja immigran­ti­de integ­rat­sioon Euroo­pa Lii­dus”.

Näi­tu­se koos­ta­jaks ja vahen­da­jaks on meie head naab­rid kõr­val­ma­jast, Maa­ma­jan­duse Info­kes­ku­se maa­elu- ja inno­vat­sioo­ni­võr­gus­ti­ku osakonnast.

[:]