[:et]Talverõõmud[:]

[:et]

Raamatunäitus "Talverõõmud" Raamatunäitus "Talverõõmud"2.–19. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Tal­ve­rõõ­mud”.

Kui­gi õues on lume­ga keh­vad lood saab tal­ve nau­ti­da näi­tu­sel. Väl­ja on pan­dud pil­did, lood ja raa­ma­tud tõe­li­selt lumi­sest talvest.

[:]