[:et]Õieti on päris kahju, et jõulud nii harva on[:]

[:et]

Raamatunäitus "Õieti on päris kahju, et jõulud nii harva on"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Õie­ti on päris kah­ju, et jõu­lud nii har­va on”.

Mida lap­sed Bul­ler­by külas tee­vad? Har­ven­da­vad nae­reid, maga­vad lakas, kütivad ürg­vei­seid, salat­se­vad, tee­vad näi­te­män­gu ja tõm­ba­vad Olle ham­mast väl­ja. Koo­lis käivad ikka ka. Tähis­ta­vad sün­ni­päe­vi ja loo­mu­li­kult pühit­se­vad jõule.
Näi­tu­selt saab tea­da, kui­das pida­sid jõu­le Bul­ler­by lap­sed ja mil­li­sed on olnud kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­re­ni aastalõpud.

[:]