[:et]Tapa rongijaama elluärkamine[:]

[:et]

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"20. novemb­rist 22. det­semb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Tapa ron­gi­jaa­ma ellu­är­ka­mi­ne”.

Foto­näi­tu­se vanast ja prae­gu­sest Tapa vak­sa­list koos­tas TTÜ muu­seu­mi kuraa­tor Nele Ing­list. 2017. aas­ta juu­list on Tapa jaa­ma­hoo­ne kul­tuu­ri­mä­les­tis. Lisaks foto­näi­tu­se­le on või­ma­lik luge­da ini­mes­te mäles­tusi Tapa jaa­mast ning neid ka ise mäles­tus­te­raa­ma­tu­s­se kir­ja panna.

[:]