[:et]Põhjala saared[:]

[:et]

Väljapanek "Põhjala saared"13.–29. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Põh­ja­la saa­red”.

2017. aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­nä­dal toi­mub 13.–19. novemb­ri­ni ning tee­maks on “Põh­ja­la saa­red”. Soo­me 100. juu­be­li puhul tehak­se kum­mar­dus just soo­me kirjandusele.

[:]