[:et]Kui rännukihk ei anna asu …[:]

[:et]

Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."1.–29. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kui rän­nu­kihk ei anna asu …”.

Ini­me­sed on rän­na­nud aas­ta­tu­han­deid. Aja­ga on muu­tu­nud vaid rän­da­mise viis ja motii­vid. Mei­le on ala­ti pak­ku­nud huvi, kui­das tei­sed rah­vad mujal ela­vad. Tea­da saa­maks seda, tuleb mõneks ajaks loo­bu­da kodu­sest rahust ja min­na rändama.

Rän­nu­hu­vi­li­sed leia­vad raa­ma­tu­ko­gust hul­ga­nis­ti rei­si- ja rän­nu­raa­ma­tu­id — raa­ma­tu­id, mis too­vad kau­ged maad mei­le lähemale.

[:]