[:et]Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis[:]

[:et]

Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis"24. oktoob­rist ala­tes Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tee­ra­ja­ja Eduard Tas­ka: 100 aas­tat pro­fes­sio­naal­set naha­kuns­ti Ees­tis”.

Eduard Tas­ka (29. märts 1890 Kon­gu­ta vald, Tar­tu­maa – 7. märts 1942 Gor­ki oblast, Unžens­ki van­gi­laa­ger Vene­maa) oli ees­ti naha­kunst­nik, töös­tur ning mood­sa ees­ti nahk­ehis­töö raja­ja.Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis" Ees­ti pro­fes­sio­naal­se naha­kuns­ti algu­seks loe­tak­se 1917. aas­tat, mil Eduard Tas­ka asu­tas Tal­lin­na Kunst­töös­tus­koo­li juur­de naha‑, papi­töö- ja raa­ma­tu­köi­te­ko­ja, mis­tõt­tu tähis­ta­me täna­vu ees­ti naha­kuns­ti 100. aas­ta­päe­va. Näi­tu­se­le on väl­ja pan­dud Eduard Tas­ka nahk­köi­de­tes raa­ma­tud ja naha­kunst­ni­ku töö­riis­tad. Esma­kord­selt on väl­ja­pa­ne­kus E. Tas­ka ning tema järel­tu­li­ja­te maalid.

[:]