[:et]Helge Soome lapsepõlv[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"6.–29. novemb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Hel­ge Soo­me lap­se­põlv”.

Väl­ja­pa­nek on pühen­da­tud Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la­le ning Soo­me Vaba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le. Väl­ja­pa­ne­kus on kul­la­proo­vi­ga Muu­mi-lood, Vins­ki-jutud, Mau­ri Kun­na­se ime­li­sed raa­ma­tud ning veel mit­med uuemad ning vanemad soom­las­te las­te­raa­ma­tud. Väl­ja­pa­nek on illust­ree­ri­vaks näi­teks õpi­las­te­le, kel­le­ga koos tähis­ta­me­gi Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­lat luge­des hom­mi­ku­hä­ma­ru­ses Soo­me auto­ri­te raamatuid.

[:]