[:et]Filmifestival “Kino maale”[:]

[:et]

Filmifestival "Kino maale" Tapa linnaraamatukogusFilmifestival "Kino maale"9.–29. oktoob­ri­ni 2017 toi­mub kodu­kan­di kino­saa­li­des üle ees­ti fil­mi­fes­ti­val “Kino maa­le”.

“Kino maa­le” on Ees­ti maa­piir­kon­da­de­le suu­na­tud fil­mi­fes­ti­val, mil­le prog­ram­me näi­ta­vad mit­me­küm­ned kul­tuu­ri- ja hari­dus­asu­tused üle Ees­ti. Tasuta!

Filmifestival "Kino maale" - kavas Tapa linnaraamatukogus9.–21. (v.a 15. ja 18.) oktoob­ri­ni saab vali­kut ani­ma­f­il­me (nime­kir­ja leiad pil­dilt) vaa­da­ta ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas.
“Kino­saal” on ava­tud kel­la 12–17, lau­päe­val 10–15.

[:]