[:et]Õpime õppima[:]

[:et]

Raamatunäitus "Õpime õppima"5. oktoob­rist 11. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Õpi­me õppi­ma”.

Mis on see vägi, mis ini­mest õppi­ma innus­tab, nii et iial kül­lalt ei saa?
Mida me peame oma elu suu­ri­maks õppimiseks?
Mida tahak­si­me veel õppida?
Ini­me­ne on suu­te­li­ne õppi­ma usku­ma­tult pal­ju, vaja on vaid aega, huvi asja vas­tu ja ees­mär­ki, mil­le nimel pingutada.
Paku­me väl­ja vali­ku raa­ma­tu­id, mis õpe­ta­vad õppi­ma. Õppi­mi­ne on lahe!

[:]