[:et]Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu[:]

[:et]

Raamatunäitus "Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu"2.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Elu pole kuna­gi olnud nii hir­mus ilus kui prae­gu”.

Need sõnad on pärit Kad­ri Hin­ri­ku­se las­te­raa­ma­tu­st “Taa­niel Tei­ne”. Kül­lap mõt­leb autor ka nii, sest tema raa­ma­tu­lau­se­test ning teles loe­tud sõna­dest õhkub rahu ja soo­just ja enesekindlust.
Kol­me Taa­nie­li kõr­val on kir­ja­ni­ku las­te­raa­ma­tu­tes pal­ju tei­si vah­vaid tege­lasi: kak­si­kud Uku ja Tuu­le, Kata­rii­na ja Sand­ra, San­der ja Saa­ra. Miia ja Frii­da ning Eeva ja Ingi lugu­dest saa­me tea­da, kui­das oli elu vanas­ti. Kad­ri Hin­ri­ku­se raa­ma­tu­tes seik­le­vad Põm­mu ja Pod­su ning mäs­sa­vad kon­nad. Kõi­ki neid tege­lasi võid koha­ta meie raamatunäitusel.

[:]