[:et]Lahedad loomad ja nende loojad[:]

[:et]

Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“14. juu­nist 11. augus­ti­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Lahe­dad loo­mad ja nen­de loo­jad“.

Las­te­kir­ja­nik Lee­lo Tun­gal on luge­ja­te süda­me­id võit­nud pal­ju­de tore­da­te raa­ma­tu­te­ga, kus tegut­se­vad lus­ta­kad loo­mad nagu Siil Felix, Puu­del Ped­ro, Mus­ta­mäe sus­si­murd­ja; suve- ja sügis­koe­rad, ulgu­vad hun­did, leh­mad ja konnad …
Kunst­nik Piret Mil­de­berg on ilmes­ta­nud väga pal­jusid las­te­raa­ma­tu­te tege­lasi nagu Jaan Ran­na­pi Nub­lu, Aino Per­vi­ku Soo­koll, Felix Kotta tub­lid loo­mad, Uno Leiese Met­roo-Mutt ja Hel­vi Jüris­so­ni Mäg­ra-maja mäger.
Mõle­mal on täna­vu täh­tis juu­bel pida­da. Soo­vi­me pal­ju õnne!

[:]