[:et]Maa- ja linnarahva moodi[:]

[:et]

MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“ MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“14. juu­nist 31. augus­ti­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus MTÜ Loo­me­töö suve­näi­tus „Maa- ja lin­na­rah­va moo­di“.

Jäne­da rah­va­riie­te val­mis­ta­ja­te koo­li lõpe­ta­mi­ne toi­mus 11. juu­nil 2017. a. Näi­tus val­mi­nud komp­lek­ti­dest on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus ala­tes 15. juu­nist kuni 31. augus­ti­ni 2017. a.

[:]