[:et]Suvi — see on laste aeg[:]

[:et]

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. juu­list 28. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Suvi — see on las­te aeg”.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Lee­lo Tung­la luu­le­tus­te ja lugu­de lap­sed on puru­rik­kad. Neil on ole­mas suur tükk maa­il­ma särast. Ja mis ka het­kel puu­dub, tuleb pärast!
Suvi on pal­ju­de las­te mee­lis­aeg. Saab min­na vee äär­de, maa­le ja loo­duses­se ning lii­va­kast kihab las­test kui mesi­kärg. Lap­sed pida­sid Ees­ti­maal sel suvel maha oma lau­lu- ja tant­su­peo. Ka Lee­lo Tung­la raa­ma­tu „Nal­ja­til­gad lähe­vad lau­lu­peole“ tege­lased on käi­nud sel­lel uhkel peol.
Las­te suvis­test tege­mis­test Lee­lo Tung­la raa­ma­tu­tes pani­me­gi kok­ku raa­ma­tu­näi­tu­se. Suvi – see on ka Lee­lo Tung­la sün­ni­päe­va aeg. Sel­le aas­ta 22. juu­nil tähis­tas kir­ja­nik oma 70. sünnipäeva.

[:]