[:et]Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised[:]

[:et]

Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised" Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised"17. april­list 17. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Ara­bel­la, Emme­lii­ne, Pau­la, pre­si­dent ja tei­sed”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab täna­vu 85-aas­ta­seks saa­va kir­ja­ni­ku Aino Per­vi­ku loomingut.

[:]