[:et]“Viru säru” läbi kolme aastakümne[:]

[:et]

7. juu­nist 7. juu­li­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus ““Viru säru” läbi kol­me aas­ta­küm­ne”.

Näi­tus tut­vus­tab “Viru säru” aas­ta­tel 1986–2008.

[:]