[:et]60 aastat väärtkirjandust[:]

[:et]

Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust" Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust"1.–28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “60 aas­tat väärt­kir­jan­dust”.

Kul­tuu­ri­aja­ki­ri Loo­min­gu Raa­ma­tu­ko­gu tähis­tab sel aas­tal 60 aas­ta möö­du­mist oma esi­m­ese numb­ri ilmu­mi­sest. Täna­seks on LR logo­ga raa­ma­tu­id ilmu­nud juba pool­teist tuhat.

[:]