[:et]Keraamikanäitus “Vabas vormis”[:]

[:et]

Keraamikanäitus "Vabas vormis"20. märt­sist 5. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus keraa­mi­ka­näi­tus “Vabas vor­mis”.

Näi­tu­se eks­po­naa­ti­deks on Jäne­da keraa­mi­ka­rin­gis käi­va­te nais­te mit­me aas­ta jook­sul val­mi­nud tööd. Siin on kasu­ta­tud eri­ne­vaid savi­ma­ter­ja­le, vor­me ning gla­suu­re. Tule­mu­seks on ese­med, mil­le lõp­lik ilme on nen­de ahjust väl­ja võt­tes ka auto­ri­le vahel ülla­tu­seks. Savi põle­ta­miseks on kasu­ta­tud kõrg­kuu­must ja selle­le vas­ta­vaid viimistlusmaterjale.
Roh­kem töid saab näha vee­bi­lehel keraamikatuba.weebly.com

[:]