[:et]Juhani Püttsepa jutud[:]

[:et]2. märt­sist 7. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Juha­ni Pütt­se­pa jutud”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab 3. april­lil mei­le kül­la tule­va las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Juha­ni Pütt­se­pa raamatuid.[:]