[:et]Seitse paid[:]

[:et]

Raamatunäitus "Seitse paid"23. märt­sist 28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Seit­se paid”.

Kui Ene-Maris Tali raa­ma­tu „Pai­lap­siin“ tege­lased on kõik oma tõbe­dest ja häda­dest üle saa­nud, siis on aeg nei­le pai teha. Tõhu­sa ime­ra­vi­mi pai­lap­siin kõr­val toi­mib häs­ti ka lap­se­le teh­tud pai. Vane­ma­te pai laseb lap­sel ennast tur­va­li­selt tun­da ja lap­se pai vane­ma­te­le on liht­salt väga armas. Pai sõb­ra­le. Pai lem­mik­loo­ma­le. Ka muu­si­ka, ilus pilt, vah­va raa­mat võib olla pai­tus meie hingele.
Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt leiab seit­set sor­ti pai­sid. Tule ja vali!

[:]