[:et]Kaber[:]

[:et]

Raamatunäitus "Kaber" Raamatunäitus "Kaber"23. märt­sist 28. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kaber”.

Täna­vu­se aas­ta loo­ma koh­ta öel­dak­se, et mets­kits, kes teda ei tun­neks. Teda on loo­duses koha­tud või sõi­du ajal autoak­nast näh­tud. Muistsed eest­la­sed ütlesid mets­kit­se koh­ta kaber. Täna­seks on see nimi unus­ta­tud ja kasu­tuse­le võe­tud sõna metskits.
Too­me raa­ma­tu­näi­tu­sel sel­gust mets­kit­se nime osas ja vaa­ta­me aas­ta loo­mast kir­ju­ta­tud raamatuid.

[:]