[:et]Liimi sisse joonistamine[:]

[:et]

Näitus "Liimi sisse joonistamine" Näitus "Liimi sisse joonistamine"7. veebruarist 7. april­li­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Lii­mi sis­se joo­nis­ta­mi­ne”.

Näi­tus tut­vus­tab käsi­töö­rin­gi töid.
Töö­de val­mis­ta­mi­ne: vedel PVA liim vala­tak­se raa­mi ning sel­le sis­se joo­nis­ta­tak­se gua­š­ši­de­ga ja pul­ga­ga abst­rakt­ne vär­vi­de mäng.
Lisa: “Lõn­ga­must­rid”, raa­mi val­mis­ta­mi­ne, nae­lu­ta­mi­ne, lõn­gast must­ri­te tegemine.

[:]