[:et]Veelinnurahvas[:]

[:et]

Näitus "Veelinnurahvas"Näitus "Veelinnurahvas"6. veebruarist 30. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Vee­lin­nu­rah­vas”.

MTÜ Fen­no Ugria Asu­tuse, Ees­ti Ins­tituu­di ja Len­nart Meri Euroo­pa Sihtasu­tuse koos­ta­tud näi­tus tut­vus­tab Len­nart Meri fil­mi­rän­na­kuid aas­ta­tel 1969–1988. Näi­tus on üle­val los­si 1. kor­ru­se koridoris.

[:]