[:et]Erik Tohvri — 2016. aasta loetuim kirjanik meie raamatukogus[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Erik Tohvri - 2016. aasta loetuim kirjanik meie raamatukogus"14. veebruarist 10. märt­si­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Erik Tohv­ri — 2016. aas­ta loet­uim kir­ja­nik meie raa­ma­tu­ko­gus”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab Erik Tohv­ri loo­min­gut ja tema elukäiku.

[:]