[:et]Henno Käo ajamasin[:]

[:et]

Raamatunäitus "Henno käo ajamasin"10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Hen­no Käo aja­ma­sin”.

Hen­no Käo sün­dis 10. jaa­nua­ril 1942 ja aeg jäi tema jaoks seis­ma 2. juu­lil 2004. Aja­ma­sin aga töö­tab edasi ja annab mei­le või­ma­lu­se luge­da tema roh­ke­ar­vu­list las­te­loo­min­gut ning nae­ra­ta­da tema muhe­daid raa­ma­tu­pil­te vaa­da­tes. Mõõ­da­me raa­ma­tu­näi­tu­sel aega Hen­no Käo jut­tu­de ja luu­le­tus­te jär­gi. Kii­kame kesk­ae­ga ja mee­nu­ta­me, et oli üks Oli­üks. Või pea­ta­me aja soo­tuks nagu Kahek­sa­jal­ga­de pla­nee­dil aeg seisis. Või võta­me aja maha, loe­me Hen­no Käo kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id ja vaa­ta­me tema tore­daid raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ne. Tähe­le­pa­ne­lik vaa­ta­ja leiab raa­ma­tu­näi­tu­se lähe­dalt meie raa­ma­tu­ko­gu­le kin­gi­tud originaalillustratsioonid

[:]