[:et]Sametine pildijänes[:]

[:et]

Raamatunäitus "Sametine pildijänes"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Same­ti­ne pil­di­jä­nes”.

On raa­ma­tu­pil­te, mida tahaks ka kat­su­da, nii same­ti­sed tun­du­vad nad. Ja sel­leks ei pea ole­ma sugu­gi mit­te ainult Samet­jä­nes Mar­ge­ry Wil­li­am­si sama­ni­me­li­sest raa­ma­tu­st. Kui illust­rat­sioo­nid on tei­nud kunst­nik Cat­he­ri­ne Zarip, siis kiir­ga­vad need soo­just ja neid tahaks puudutada.
Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud ja aja­kir­jad Cat­he­ri­ne Zari­pi pilti­de­ga. Nen­delt võib lei­da jäne­seid ja kas­se, ele­vante ja mammuteid.
Samet­jä­nes viib meid kau­nis­se jõu­lu­ae­ga, mil ta on ühe­le poi­si­le lem­mik­kin­gi­tus. Poiss aga unus­tab õhtuks oma lem­mi­ku soo­tuks. Seda aja­tut lugu jänese tõe­li­seks saa­miseks, just see on jänese suur soov, on kind­las­ti tore­dam luge­da tänu Cat­he­ri­ne Zari­pi illust­rat­sioo­ni­de­le. Jänese täpi­list same­tist kasu­kat tahaks kohe katsuda.

[:]