[:et]Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas[:]

[:et]

Näitus "Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas" Näitus "Mats Traadi kirjanduslikus ruumalas"14. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mats Traa­di kir­jan­dus­li­kus ruum­a­las”.

Mats Traat on prosaist ja luu­le­ta­ja, kes on jät­nud ees­ti kir­jan­dus­se sügava jäl­je. Ta on aval­da­nud romaa­ne, novel­li- ja luu­le­ko­gusid ja näi­den­deid ning päl­vi­nud oma loo­min­gu eest ka mit­me­su­gu­seid kirjandusauhindu.
Ilma Mats Traa­di teos­te­ta oleks 20. sajan­di tei­se poo­le ees­ti kir­jan­dust ras­ke ette kujutada.

[:]