[:et]Kirjanikuks saamise teekond. Viivi Luik 70[:]

[:et]

Kirjanikuks saamise teekond. Viivi Luik 701.–29. novem­bi­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Kir­ja­nikuks saa­mise tee­kond. Vii­vi Luik 70”.

Vii­vi Lui­ge loo­ming on meid kõi­ki süga­valt mõju­ta­nud: ta on õpe­ta­nud meid näge­ma asju, mida me pole tähe­le­gi pan­nud ning aitab meil ela­valt mäle­ta­da ja tun­ne­ta­da, mis on meie aja­loos juhtunud.

[:]