Virve Osila pühendused luules

1.–29. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Vir­ve Osi­la pühen­dus­ed luu­les”.

Väl­ja­pa­nek on pühen­da­tud armas­ta­tud luu­le­ta­ja Vir­ve Osi­la juubelile.