Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatudJuhuslik leid: Kalijärve laste raamatud

Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"6. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Juhus­lik leid: Kali­jär­ve las­te raa­ma­tud”.

2012. aas­tal andis Tal­lin­na Lin­na­ar­hiiv Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu­le üle kaks kas­ti raa­ma­tu­te­ga. See juhus­lik leid arhii­vi hoid­last osu­tus harul­da­seks täien­duseks Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu­le, mida sel­lel näi­tu­sel esi­mest kor­da näha saab. Üle­an­tud raa­ma­tu­test pal­jud kuu­lusid Benc­kendorf­fi­de pere­le: Maria Zakrevs­kaja­le, tema las­te­le Tan­ja­le ja Pau­li­le ning õetü­tar Kira Engelhardt´ile – nii näi­ta­vad raa­ma­tu­te signeeringud.
Näi­tus “Juhus­lik leid” on pühen­da­tud raa­ma­tu­ko­gu 95. sünnipäevale.

Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"Näitus "Juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud"6. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Juhus­lik leid: Kali­jär­ve las­te raa­ma­tud”.

2012. aas­tal andis Tal­lin­na Lin­na­ar­hiiv Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu­le üle kaks kas­ti raa­ma­tu­te­ga. See juhus­lik leid arhii­vi hoid­last osu­tus harul­da­seks täien­duseks Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu­le, mida sel­lel näi­tu­sel esi­mest kor­da näha saab. Üle­an­tud raa­ma­tu­test pal­jud kuu­lusid Benc­kendorf­fi­de pere­le: Maria Zakrevs­kaja­le, tema las­te­le Tan­ja­le ja Pau­li­le ning õetü­tar Kira Engelhardt´ile – nii näi­ta­vad raa­ma­tu­te signeeringud.
Näi­tus “Juhus­lik leid” on pühen­da­tud raa­ma­tu­ko­gu 95. sünnipäevale.