[:et]“Papa pärandus”[:]

[:et]

Raamatu "Papa pärandus" esitlusAeg on täis lugusid, mis tule­vad, lähe­vad ja kao­vad, kui kee­gi neid tal­le­ta­da ei püüa. Katri Leht­sa­lu on oma vana­va­ne­ma­te mäles­tuseks kir­ju­ta­nud raa­ma­tu “Papa päran­dus”, mil­le esit­lus toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 19. oktoob­ril kl 16.00.

Ole­te oodatud!

[:]