Mäger, asjalik elukasMäger, asjalik elukas

8. juu­nist 12. augus­ti­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mäger, asja­lik elu­kas”.

Ees­ti 2016. aas­ta loo­maks on vali­tud mäger. Väl­ja­pa­ne­kus ole­va­test raa­ma­tu­test saab luge­da sel­le asja­li­ku loo­ma elust ja tege­vu­sest meie metsa­des. Lisaks veel raa­ma­tud põne­va­te mäg­ra­juttu­de­ga, samu­ti Hel­vi Jüris­so­ni legen­daar­ne luu­le­tus “Mäg­ra maja”.

8. juu­nist 12. augus­ti­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mäger, asja­lik elu­kas”.

Ees­ti 2016. aas­ta loo­maks on vali­tud mäger. Väl­ja­pa­ne­kus ole­va­test raa­ma­tu­test saab luge­da sel­le asja­li­ku loo­ma elust ja tege­vu­sest meie metsa­des. Lisaks veel raa­ma­tud põne­va­te mäg­ra­juttu­de­ga, samu­ti Hel­vi Jüris­so­ni legen­daar­ne luu­le­tus “Mäg­ra maja”.