Meretoodud asjadMeretoodud asjad

Raamatunäitus "Meretoodud asjad" 6. juu­nist 5. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Mere­too­dud asjad”.

Saa­re­rah­vas tea­dis ikka, et kui sul mida­gi vaja on, leiad sel­le mere äärest. Saa­re ela­ni­kud kut­susid mere­too­dud asju haakrikuks või padajanniks.
Raamatunäitus "Meretoodud asjad"Pani­me näi­tu­se­le väl­ja raa­ma­tud, mis kõne­le­vad­ki haakri­kust. Lap­sed panid kir­ja asjad, mida nemad on mere­ran­nast leid­nud. On need kõik siis­ki mere­too­dud asjad või on mõni hoo­le­tu ini­me­ne asjad sin­na maha poe­ta­nud? On see vah­va leid või mur­et­te­ki­tav mereprügi?
Juha­ni Pütt­se­pa raa­ma­tus „Laua­ju­pi Madon­na“ on jut­tu pudel­pos­tist. Näi­tu­se­le on väl­ja püü­tud mõned tore­dad lõi­gud sel­lest raa­ma­tu­st. Pudel­pos­tist kir­ju­ta­tud raa­ma­tud on ka näi­tu­sel vaadata.

Raamatunäitus "Meretoodud asjad" 6. juu­nist 5. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Mere­too­dud asjad”.

Saa­re­rah­vas tea­dis ikka, et kui sul mida­gi vaja on, leiad sel­le mere äärest. Saa­re ela­ni­kud kut­susid mere­too­dud asju haakrikuks või padajanniks.
Raamatunäitus "Meretoodud asjad"Pani­me näi­tu­se­le väl­ja raa­ma­tud, mis kõne­le­vad­ki haakri­kust. Lap­sed panid kir­ja asjad, mida nemad on mere­ran­nast leid­nud. On need kõik siis­ki mere­too­dud asjad või on mõni hoo­le­tu ini­me­ne asjad sin­na maha poe­ta­nud? On see vah­va leid või mur­et­te­ki­tav mereprügi?
Juha­ni Pütt­se­pa raa­ma­tus „Laua­ju­pi Madon­na“ on jut­tu pudel­pos­tist. Näi­tu­se­le on väl­ja püü­tud mõned tore­dad lõi­gud sel­lest raa­ma­tu­st. Pudel­pos­tist kir­ju­ta­tud raa­ma­tud on ka näi­tu­sel vaadata.