KuldkalaKuldkala

Raamatunäitus "Kuldkala"Raamatunäitus "Kuldkala"6. juu­nist 8. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kuld­ka­la”.

Kui soo­vid kohe kui­da­gi täi­tu­da ei taha, tasub tul­la meie las­te­osa­kon­da kuld­ka­la raa­ma­tu­näi­tust vaa­ta­ma. Ehk saab kuld­ka­la­ga unis­tus­te täi­tu­mise osas kau­ba­le, aga üle kol­me soo­vi soo­vi­da ei mak­sa. Nii on olnud juba ammu­aeg­se­tes mui­nas­jut­tu­des kombeks.
Kui kuld­ka­la soo­ve kuul­des tum­maks jääb, pole ka kat­ki mida­gi. Jut­tu­de, luu­le­tus­te ja akvaa­riu­mi kuld­ka­la­dest saab näi­tu­sel ikka luge­da. Või siis Tapa Güm­naa­siu­mi 3.b klas­si las­te meis­ter­da­tud kuld­ka­lu imetleda.
Raa­ma­tu­ko­gust võib suve­kuu­del lei­da tei­sigi kalu, mis on Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te meisterdatud.

Raamatunäitus "Kuldkala"Raamatunäitus "Kuldkala"6. juu­nist 8. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kuld­ka­la”.

Kui soo­vid kohe kui­da­gi täi­tu­da ei taha, tasub tul­la meie las­te­osa­kon­da kuld­ka­la raa­ma­tu­näi­tust vaa­ta­ma. Ehk saab kuld­ka­la­ga unis­tus­te täi­tu­mise osas kau­ba­le, aga üle kol­me soo­vi soo­vi­da ei mak­sa. Nii on olnud juba ammu­aeg­se­tes mui­nas­jut­tu­des kombeks.
Kui kuld­ka­la soo­ve kuul­des tum­maks jääb, pole ka kat­ki mida­gi. Jut­tu­de, luu­le­tus­te ja akvaa­riu­mi kuld­ka­la­dest saab näi­tu­sel ikka luge­da. Või siis Tapa Güm­naa­siu­mi 3.b klas­si las­te meis­ter­da­tud kuld­ka­lu imetleda.
Raa­ma­tu­ko­gust võib suve­kuu­del lei­da tei­sigi kalu, mis on Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te meisterdatud.