Haugi mälu(mäng)Haugi mälu(mäng)

Raamatunäitus "Haugi mälu(mäng)"6. juu­nist 8. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Hau­gi mälu(mäng)”.

Juu­ni­kuu kala mere­aas­ta kala­ka­lend­ris on haug.
Muis­tend paja­tab sel­lest, et Vana­taat tegi kala­dest esi­me­se­na val­mis just hau­gi. Too ole­vat aga olnud ennast nii täis, et nõud­nud nip­sa­kalt ruu­mi ja vett juur­de. Karis­tuseks sai ta aga elu­pai­gaks mada­lad muda­sed son­nid. Kui haug oleks oma taht­mise saa­nud ja mered enda alla võt­nud, oleks ta ilm­selt aplalt tei­sed kalad hävitanud.
Hau­gi mälu on lühi­ke­seks pee­tud. Ilmar Trull tõdeb oma luu­le­tu­ses, et mälu­män­gu haug ei lähe. Pole mõtet min­na. See ei takis­ta hau­gil teis­te­le mälu­män­gu tege­mast. Näi­tu­selt leiab kala­kü­si­mu­si, mis oota­vad vas­ta­mist ja hau­gi lugusid, mis paku­vad luge­mis­rõõ­mu. Kui just mee­lest ei lähe, uuri­me, kui­das sel­le hau­gi mälu­ga tege­li­kult on.

Raamatunäitus "Haugi mälu(mäng)"6. juu­nist 8. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Hau­gi mälu(mäng)”.

Juu­ni­kuu kala mere­aas­ta kala­ka­lend­ris on haug.
Muis­tend paja­tab sel­lest, et Vana­taat tegi kala­dest esi­me­se­na val­mis just hau­gi. Too ole­vat aga olnud ennast nii täis, et nõud­nud nip­sa­kalt ruu­mi ja vett juur­de. Karis­tuseks sai ta aga elu­pai­gaks mada­lad muda­sed son­nid. Kui haug oleks oma taht­mise saa­nud ja mered enda alla võt­nud, oleks ta ilm­selt aplalt tei­sed kalad hävitanud.
Hau­gi mälu on lühi­ke­seks pee­tud. Ilmar Trull tõdeb oma luu­le­tu­ses, et mälu­män­gu haug ei lähe. Pole mõtet min­na. See ei takis­ta hau­gil teis­te­le mälu­män­gu tege­mast. Näi­tu­selt leiab kala­kü­si­mu­si, mis oota­vad vas­ta­mist ja hau­gi lugusid, mis paku­vad luge­mis­rõõ­mu. Kui just mee­lest ei lähe, uuri­me, kui­das sel­le hau­gi mälu­ga tege­li­kult on.