VetesellidVetesellid

Vetesellid1. juu­nist 1. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Vete­sel­lid”.

Vaa­ta­me mere­kul­tuu­ri­aas­ta puhul mere poo­le. See­kord saab uudis­ta­da meres ela­vaid kalu ja muid elukaid.

Leiab ka raa­ma­tu­id akvaa­riu­mi­ka­la­de koh­ta ning õpe­tu­se, kui­das ise endale akvaa­rium meis­ter­da­da. Ning kui on kalad, siis ei saa möö­da min­na ka õngitsemisest.

Vetesellid1. juu­nist 1. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Vete­sel­lid”.

Vaa­ta­me mere­kul­tuu­ri­aas­ta puhul mere poo­le. See­kord saab uudis­ta­da meres ela­vaid kalu ja muid elukaid.

Leiab ka raa­ma­tu­id akvaa­riu­mi­ka­la­de koh­ta ning õpe­tu­se, kui­das ise endale akvaa­rium meis­ter­da­da. Ning kui on kalad, siis ei saa möö­da min­na ka õngitsemisest.