Suuri mõtlejaid — Immanuel KantSuuri mõtlejaid — Immanuel Kant

Suuri mõtlejaid - Immanuel Kant25. april­list 22. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Suu­ri mõt­le­ja­id — Imma­nuel Kant”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab filo­soo­fi kohu­se-eeti­ka raja­jat Imma­nuel Kan­ti ja tema kohu­se eeti­ka eri­ne­vaid imperatiive.

Suuri mõtlejaid - Immanuel Kant25. april­list 22. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Suu­ri mõt­le­ja­id — Imma­nuel Kant”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab filo­soo­fi kohu­se-eeti­ka raja­jat Imma­nuel Kan­ti ja tema kohu­se eeti­ka eri­ne­vaid imperatiive.