Pildid joonistanud … Priit Rea 60Pildid joonistanud … Priit Rea 60

Pildid joonistanud ... Priit Rea 601. juu­nist 1. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pil­did joo­nis­ta­nud … Priit Rea 60”.

Väl­ja­pa­nek on koos­ta­tud raa­ma­tu­test, mida on illust­ree­ri­nud kunst­nik Priit Rea, kes tähis­tab 8. juu­nil oma 60 aas­ta juubelit.

Tule ja vaa­ta, kind­las­ti on raa­ma­tud sul­le tut­ta­vad, aga kas pil­did neis ka?

Pildid joonistanud ... Priit Rea 601. juu­nist 1. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pil­did joo­nis­ta­nud … Priit Rea 60”.

Väl­ja­pa­nek on koos­ta­tud raa­ma­tu­test, mida on illust­ree­ri­nud kunst­nik Priit Rea, kes tähis­tab 8. juu­nil oma 60 aas­ta juubelit.

Tule ja vaa­ta, kind­las­ti on raa­ma­tud sul­le tut­ta­vad, aga kas pil­did neis ka?