Aprill on südamekuuAprill on südamekuu

Raamatuväljapanek "Aprill on südamekuu"4.–29. april­li­ni Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aprill on süda­me­kuu”.

April­lis tähis­ta­tak­se ter­vi­se aren­gu ins­tituu­di eest­ve­da­misel Ees­tis esi­mest kor­da süda­me­kuud. Ter­ve aprill on kae­tud eri­ne­va­te üri­tus­te­ga, mil­le ees­märk on juhti­da ini­mes­te tähe­le­pa­nu süda­me­ter­vi­se­le ja ter­vi­se­prob­leemi­de enne­ta­mise­le lii­ku­mise abil. Süda­me­kuu on väl­ja kas­va­nud süda­me­nä­da­la tra­dit­sioo­ni­st, mida on pee­tud juba 23 korda.

Raamatuväljapanek "Aprill on südamekuu"4.–29. april­li­ni Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aprill on süda­me­kuu”.

April­lis tähis­ta­tak­se ter­vi­se aren­gu ins­tituu­di eest­ve­da­misel Ees­tis esi­mest kor­da süda­me­kuud. Ter­ve aprill on kae­tud eri­ne­va­te üri­tus­te­ga, mil­le ees­märk on juhti­da ini­mes­te tähe­le­pa­nu süda­me­ter­vi­se­le ja ter­vi­se­prob­leemi­de enne­ta­mise­le lii­ku­mise abil. Süda­me­kuu on väl­ja kas­va­nud süda­me­nä­da­la tra­dit­sioo­ni­st, mida on pee­tud juba 23 korda.