Looduse hääledLooduse hääled

28. märt­sist 29. april­li­ni raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Loo­duse hää­led”.

Lin­nu­laul, lin­du­de poolt esi­ta­ta­va­te hää­lit­sus­te kogum, on üks osa loo­duse hääl­test. Kit­sa­mas mõt­tes nime­ta­tak­se lau­luks pea­mi­selt vär­vu­lis­te vokaal­seid esi­tusi, laiemas mõt­tes aga pal­ju­de teis­te lin­du­de hää­lit­su­si. Keva­del, kui päe­vad muu­tu­vad pike­maks ja val­ge­maks, muu­tu­vad lin­nud eri­ti aga­ra­teks laul­ja­teks. Näha on väga mit­meid lin­de, kuid tih­ti ei oska me neid ära tun­da. Väl­ja­pa­ne­kult leiad raa­ma­tu­id, mis aita­vad sul sel­gust saa­da, mil­li­se lin­nu­ga on tegemist.

28. märt­sist 29. april­li­ni raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Loo­duse hää­led”.

Lin­nu­laul, lin­du­de poolt esi­ta­ta­va­te hää­lit­sus­te kogum, on üks osa loo­duse hääl­test. Kit­sa­mas mõt­tes nime­ta­tak­se lau­luks pea­mi­selt vär­vu­lis­te vokaal­seid esi­tusi, laiemas mõt­tes aga pal­ju­de teis­te lin­du­de hää­lit­su­si. Keva­del, kui päe­vad muu­tu­vad pike­maks ja val­ge­maks, muu­tu­vad lin­nud eri­ti aga­ra­teks laul­ja­teks. Näha on väga mit­meid lin­de, kuid tih­ti ei oska me neid ära tun­da. Väl­ja­pa­ne­kult leiad raa­ma­tu­id, mis aita­vad sul sel­gust saa­da, mil­li­se lin­nu­ga on tegemist.