Kus on armastus!Kus on armastus!

28. märt­sist 23. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek las­te­kir­ja­nik Kät­lin Vai­no­la raa­ma­tu­test “Kus on armas­tus!”.28. märt­sist 23. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek las­te­kir­ja­nik Kät­lin Vai­no­la raa­ma­tu­test “Kus on armas­tus!”.