Sõnad sõnatusseSõnad sõnatusse

Väljapanek "Sõnad sõnatusse"Väljapanek "Sõnad sõnatusse"19. jaa­nua­rist 29. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Sõnad sõna­tus­se”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab Jaan Kaplins­ki elu ja loo­min­gut. Täna­vu tähis­tab kir­ja­nik oma 75. sünnipäeva.

Väljapanek "Sõnad sõnatusse"Väljapanek "Sõnad sõnatusse"19. jaa­nua­rist 29. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Sõnad sõna­tus­se”.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab Jaan Kaplins­ki elu ja loo­min­gut. Täna­vu tähis­tab kir­ja­nik oma 75. sünnipäeva.