Pakane koob külma, vanaema soojaPakane koob külma, vanaema sooja

Raamatunäitus "Pakane koob külma, vanaema sooja" Raamatunäitus "Pakane koob külma, vanaema sooja"26.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Paka­ne koob kül­ma, vanaema soo­ja”.

Pärast sügis­sa­dusid tuleb mei­le kül­la paka­ne ja hak­kab meie näp­pe, var­baid, nina­sid kim­bu­ta­ma. Sel­le vas­tu aita­vad soo­jad kin­dad, käpi­kud, müt­sid, sal­lid. Kõi­ge parem, kui vanaema tehtud.
Tal­vel on mõle­mad Suu­red Pit­si­ku­du­jad. Paka­ne koob kül­ma, vanaema soo­ja. Nen­dest kahest pit­si­ku­du­jast kõne­leb­ki meie raamatunäitus.

Raamatunäitus "Pakane koob külma, vanaema sooja" Raamatunäitus "Pakane koob külma, vanaema sooja"26.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Paka­ne koob kül­ma, vanaema soo­ja”.

Pärast sügis­sa­dusid tuleb mei­le kül­la paka­ne ja hak­kab meie näp­pe, var­baid, nina­sid kim­bu­ta­ma. Sel­le vas­tu aita­vad soo­jad kin­dad, käpi­kud, müt­sid, sal­lid. Kõi­ge parem, kui vanaema tehtud.
Tal­vel on mõle­mad Suu­red Pit­si­ku­du­jad. Paka­ne koob kül­ma, vanaema soo­ja. Nen­dest kahest pit­si­ku­du­jast kõne­leb­ki meie raamatunäitus.