It’s Always Tea-Time / Kogu aeg on teeaegIt’s Always Tea-Time / Kogu aeg on teeaeg

Näitus "It's Always Tea-Time" / "Kogu aeg on teeaeg" Näitus "It's Always Tea-Time" / "Kogu aeg on teeaeg"20.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “It’s Always Tea-Time” / “Kogu aeg on tee­aeg”.

Täna­vu möö­dub 150 aas­tat Lewis Car­rol­li raa­ma­tu „Alice Ime­de­maal” (1865) ilmu­mi­sest. Sel­le sünd­mu­se tähis­ta­miseks kut­sus näi­tu­se kuraa­tor Vii­ve Noor kunst­ni­kest sõp­ru üle ter­ve maa­il­ma oma töö­de­ga ühis­näi­tu­sel “It’s Always Tea-Time” (“Kogu aeg on tee­aeg“) kaa­sa löö­ma. Sel­les suu­re­joo­ne­li­ses pro­jek­tis osa­les 72 kunst­nik­ku 19 rii­gist. See rah­vus­va­he­li­ne illust­rat­sioo­ni­näi­tus läheb õige pea Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­sest edasi möö­da maa­il­ma rän­da­ma, aga ka Tapa kuns­ti­hu­vi­lis­te­ni jõuab osa spet­siaal­selt sel­le näi­tu­se tar­beks teh­tud töö­dest, nimelt Ees­ti kunst­ni­ke Alice’i illust­rat­sioo­nid. Kui­das kajas­ta­vad tee­joo­mise stsee­ni ja Alice’i rän­na­kut Ime­de­maal Regi­na Lukk-Toom­pe­re, Vii­ve Noor, Urmas Viik, Anne Pik­kov, Ger­da Mär­tens, Lii­si Lukk, Kadi Kure­ma, Kers­tu Sil­las­te, Kris­ti Kan­gi­las­ki ja Mir­jam Silm, seda saab juba ise oma sil­ma­ga näi­tu­sel vaadata.

Näitus "It's Always Tea-Time" / "Kogu aeg on teeaeg" Näitus "It's Always Tea-Time" / "Kogu aeg on teeaeg"20.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “It’s Always Tea-Time” / “Kogu aeg on tee­aeg”.

Täna­vu möö­dub 150 aas­tat Lewis Car­rol­li raa­ma­tu „Alice Ime­de­maal” (1865) ilmu­mi­sest. Sel­le sünd­mu­se tähis­ta­miseks kut­sus näi­tu­se kuraa­tor Vii­ve Noor kunst­ni­kest sõp­ru üle ter­ve maa­il­ma oma töö­de­ga ühis­näi­tu­sel “It’s Always Tea-Time” (“Kogu aeg on tee­aeg“) kaa­sa löö­ma. Sel­les suu­re­joo­ne­li­ses pro­jek­tis osa­les 72 kunst­nik­ku 19 rii­gist. See rah­vus­va­he­li­ne illust­rat­sioo­ni­näi­tus läheb õige pea Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­sest edasi möö­da maa­il­ma rän­da­ma, aga ka Tapa kuns­ti­hu­vi­lis­te­ni jõuab osa spet­siaal­selt sel­le näi­tu­se tar­beks teh­tud töö­dest, nimelt Ees­ti kunst­ni­ke Alice’i illust­rat­sioo­nid. Kui­das kajas­ta­vad tee­joo­mise stsee­ni ja Alice’i rän­na­kut Ime­de­maal Regi­na Lukk-Toom­pe­re, Vii­ve Noor, Urmas Viik, Anne Pik­kov, Ger­da Mär­tens, Lii­si Lukk, Kadi Kure­ma, Kers­tu Sil­las­te, Kris­ti Kan­gi­las­ki ja Mir­jam Silm, seda saab juba ise oma sil­ma­ga näi­tu­sel vaadata.