Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled …Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled …

Raamatunäitus "Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled ..." Raamatunäitus "Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled ..."25. augus­tist 29. sep­temb­ri­ni raa­ma­tu­näi­tus “Oh koo­li­aeg, oh koo­li­aeg, mil­lal sina tuled …”.

Sep­temb­ri­kuu on täh­tis kuu … Nii kir­ju­tas oma luu­le­tu­ses Oli­via Saar. Sep­temb­ris algab uus koo­li­aas­ta. Koo­li­teed on astu­nud meie vanaemad-vana­isad ja emad-isad ka. Raa­ma­tu­näi­tus teeb väi­ke­se taga­si­vaa­te kuna­gi­se­le koo­li­aja­le, kuid me ei unus­ta ka sel­le koo­li­aas­ta koo­li­jut­se. Head uut aas­tat kõi­gi­le lastele!

Raamatunäitus "Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled ..." Raamatunäitus "Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled ..."25. augus­tist 29. sep­temb­ri­ni raa­ma­tu­näi­tus “Oh koo­li­aeg, oh koo­li­aeg, mil­lal sina tuled …”.

Sep­temb­ri­kuu on täh­tis kuu … Nii kir­ju­tas oma luu­le­tu­ses Oli­via Saar. Sep­temb­ris algab uus koo­li­aas­ta. Koo­li­teed on astu­nud meie vanaemad-vana­isad ja emad-isad ka. Raa­ma­tu­näi­tus teeb väi­ke­se taga­si­vaa­te kuna­gi­se­le koo­li­aja­le, kuid me ei unus­ta ka sel­le koo­li­aas­ta koo­li­jut­se. Head uut aas­tat kõi­gi­le lastele!